Algemeen

Door de bijdragen van de sympathisanten wordt het mogelijk gemaakt speciale uitvoeringen te organiseren.
Met Kerst bijvoorbeeld wordt een orkest samengesteld om de dienst te begeleiden.

Contactpersoon: Jack Schouten, tel.: 040-2462796

Eventuele bijdragen kunnen overgemaakt worden op rekening:
ING rek  no. NL44INGB 0001 668986 t.n.v. De vereniging Het Thomaskoor, Son en Breugel.