Bestuur

Voorzitter: Mart Bogaers.
Penningmeester: Annie Schouten

ING rek no. NL44 INGB 0001 6689 86 t.n.v.  Het Thomaskoor te Son en Breugel.
 
Secretaris: Hanneke Donkers.

Contact adres: Mart Bogaers

e-mail: Mart Bogaers

Bestuur Thomaskoor 24-2-2011
Foto Wim Verdonk 19-2-2015